WIADOMOŚCI
 
   
Akcja Sprzątanie Świata

 
 

,,Dziś porządki wielkie mamy
Wkoło wszystko posprzątamy..”

Z takim hasłem nasze przedszkolaki przystąpiły 13 września do Akcji Sprzątanie Świata 2019 r. Dzieci segregowały przyniesione surowce wtórne, wykonywały działania plastyczno-konstrukcyjne, wspólnie bawiły się przy piosenkach o tematyce ekologicznej, brały udział w zabawach , do których wykorzystano papier bądź plastik. W ramach akcji odbyły się również projekcje filmów proekologicznych, które uświadomiły dzieciom konieczność ochrony środowiska i branie współodpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu. Miejmy nadzieję, ż dzięki takim działaniom nasze dzieci unikną niebezpieczeństw spowodowanych zanieczyszczeniem najbliższego środowiska przyrodniczego.

 

 

 


 

Copyright © Publiczne Przedszkole Nr 3 z Grupą Żłobkową  NIEZAPOMINAJKA  w Świebodzicach 
design by TONER