O NAS
 
   
Oferta przedszkola

 
 
OPTYMIŚCI Z NIEZAPOMINAJKI

Czy deszcz mocno pada, czy też słonko świeci,
Do przedszkola spieszą uśmiechnięte dzieci.
Już od progu pani radośnie nas wita,
I zawsze o marzenia nasze zapyta.
Uczy , że świat to miejsce dla każdego,
I dla małego i dla dorosłego.
Zaufanie mieć do ludzi , w siebie wierzyć trzeba,
Wtedy można zrobić wiele, można sięgnąć nieba.
Podejmować wyzwania, nawet bardzo trudne,
Bo wszystko dookoła jest ciekawe – nie nudne.
Uczyć się pięknych wartości i kolega dobrym być,
Dużo wiedzieć o przyrodzie i z nią w zgodzie żyć.
Chwalą nas panie i kochają rodzice,
Dlatego łatwiej nam iść przez życie.
Damy wszystkim radość i energii dobrej nić,
Bo radosnym optymistą każdy może być.


Przedszkole nasze:

 • Stwarza warunki do wspierania rozwoju dziecka,
 • Efektywnie wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka,
 • Organizuje zajęcia otwarte dla rodziców z udziałem specjalistów,
 • Oferuje solidną kadrę pracowników administracyjno- obsługowych, która angażuje się w realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola.

Zajęcia dodatkowe:

 • Religia
 • Zabawy z językiem angielskim,
 • Zabawy z muzyką poważną,
 • Zabawy rytmiczne,
 • Zabawy z aktorami,
 • Niezapominajkowy turysta,
 • Kim zostanę?
 • Klubiki rozwijające zainteresowania i zdolności.

 

ZADANIE DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017
UJEDNOLICENIE ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNYCH
ŚRODOWISKA RODZINNEGO I PRZEDSZKOLNEGO WE WSPÓLNYM
WSPOMAGANIU ROZWOJU SPOŁECZNO- EMOCJONALNEGO DZIECI W RÓŻNYCH
SFERACH DZIAŁALNOŚCI

CELE PRIORYTETOWE:

 • wspomaganie rozwoju umysłowego i społeczno - emocjonalnego dzieci w różnorodnych
  sferach działalności,

 • rozwijanie u dzieci umiejętności radzenia sobie z emocjami w toku celowo tworzonych
  sytuacji wychowawczych oraz kształtowanie właściwych postaw prospołecznych,

 • rozumienie przez dzieci zasad postępowania i reguł zachowania ogólnie przyjętych
  w społeczeństwie, w którym się wychowuje i żyje,

 • aktywna współpraca z rodzicami i najbliższym środowiskiem,

 • uwzględnianie we współpracy z rodzicami ich sugestii, wspieranie rodziców
  w dążeniu do prawidłowego rozwoju społecznego dziecka,

 • kształcenie umiejętności podejmowania decyzji oraz utrzymywania dobrych relacji z innymi
  oraz umiejętności rozwiązywania problemów.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • inspirowanie i kształtowanie pozytywnych postaw u dzieci,

 • wdrażanie dzieci i nauczycieli do konsekwentnego przestrzegania zawartych umów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych,

 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej polegającej na kontakcie ze swoimi uczuciami i potrzebami oraz wyrażaniem ich, stwarzanie okazji do radości odkrywania i rodzenia się ambicji,

 • wdrażanie reguł współżycia społecznego oraz ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w różnych sytuacjach,

 • podejmowanie działań przez nauczycieli we współpracy z rodzicami mających na uwadze
  prawidłowy rozwój społeczny dziecka.

 

REALIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH 
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3
NIEZAPOMINAJKA
W ROKU SZKOLNYM 2016/17

Język angielski:

Grupa

Poniedziałek

Środa

Misie

 

10.00-10.15

Motylki

 

10.20-10.40

Stokrotki

 

10.45-11.10

Koniczynki

 

11.15-11.45

Muchomorki

 

11.50-12.20

Biedronki

11.50-12.20

 

Jagódki

12.25-12.55

 

 

Rytmika

Grupa

Piątek

Misie

8.55-9.15     

Motylki

9.20 -9.45  

Stokrotki

9.45-10.10  

Koniczynki

10.10-10.35

Muchomorki

11.00-11.30

Biedronki

11.35-12.05

Jagódki

12.05-12.35

 

Religia

Grupa

Wtorek

Czwartek

Muchomorki

11.00-11.30

11.00-11.30

Biedronki

11.30-12.00

11.30-12.00

Jagódki

12.30- 13.00

12.30- 13.00

 

 

 

Copyright © Publiczne Przedszkole Nr 3 z Grupą Żłobkową  NIEZAPOMINAJKA  w Świebodzicach 
design by TONER